Konzultantske usluge
KOMPANIJA VRSTA USLUGE
Centar za vozila Hrvatske Organizacijski dizajn, Izrada i implementacija modela komeptencija Ustrojavanje HR-a
Combis Organizacijski dizajn
Diners Club Adriatic Izrada ključnih pokazatelja uspješnosti
Državna Geodetska Uprava Trening za interne trenere – dizajn programa edukacije internih trenera, dizajn selekcijske procedure i selekcija kandidata za interne trenere
Erste & Steiermarkische Bank Trening za interne trenere – dizajn i izvedba procesa Razvoj modela rukovodnih vještina Dizajn i izvedba assessment centra za detekciju zaposlenika s rukovodnim potencijalima Program razvoja rukovodnih vještina – dizajn prema kompetencijama Sustav upravljanja učinkom – definiranje procesa, pouka managera, izrada komunikacijske strategije i implementacija procesa Ključni pokazatelji uspješnosti poslovanja – izrada KPI-eva na razni organizacije, njenih dijelova i krajnjih izvršitelja, uobličavanje KPI book-a
Erste Banka Novi Sad a.d. Trening za interne trenere – dizajn i izvedba procesa, dizajn selekcijske procedure i odabir kandidata za interne trenere
Liburnia Riviera Hoteli Izrada i implementacija standarda rada
Ministarstvo pravoduđa RH - Sektor za zemljišnoknjižni sustav Model rukovodnih komeptencija – izrada modela, implementacija modela u segmentu ispitivanja edukacijskih potreba Sustavna edukacija rukovodnog kadra – izrada modularnog edukacijskog programa na temelju rukovodnih komeptencija i istraživanja postojećeg stupnja njihove razvijenosti
S-Leasing Zadovoljstvo zaposlenika – dizajn i provedba istraživanja, preporuke za unaprjeđenje, pomoć u implementaciji preporuka Zadovoljstvo kliJenata - dizajn i provedba istraživanja, preporuke za unaprjeđenje
M-San Program integracije pripravnika – izrada programa i prijedlog kompanijskih procesa koji će ga podržati (uključujući pripravnike, managere i mentore) Model komeptenicja – izrada i implementacija modela HR ustroj i plan rada (dugoročni i kratkoročni) utemeljen na HR-business partnerstvu