Coaching i njemu slični procesi

Methodus u partnerstvu s The OCM u Hrvatskoj provodi edukaciju „Certificate in Coach-Mentoring Skills“. Ova kvalifikacija nosi Europsku nagradu za kvalitetu (EQA) Europskog vijeća za mentorstvo i coaching (EMCC), čija je svrha „razviti i promovirati najbolje prakse u mentorstvu i coachingu diljem Europe i šire, u korist društva".

EMCC-ov okvir kompetencija utvrđuje različite razine najbolje prakse coachinga i mentorstva. Program „Certificate in Coach-Mentoring Skills“ je dvostruko akreditiran, što znači da ima potpunu akreditaciju na osnovnoj razini (Foundation Level) i „short course“ akreditaciju na razini praktičara (Practitioner Level).Coaching i njemu slični procesi

Ovaj je program namijenjen onima koji žele razviti znanje, vještine i tehnike kako bi imali formalne individualne coaching i / ili mentorske odnose. Program je idealan za sve koji su novi u mentorstvu ili coachingu, a žele razviti principe i usvojiti najbolje prakse prije daljnjeg razvoja, ili žele biti u mogućnosti pružiti formalan coaching i / ili mentorstvo kao dio svoje postojeće poslovne uloge.


Faze u procesu coachinga

Ishodi učenja ovog programa usklađeni su sa EMCC-ovih 8 kategorija kompetencija, prema kojima se ocjenjuje profesionalna sposobnost kandidata na razini praktičara:
 • Pokazati svijest o tome kako vaša uvjerenja i vrijednosti mogu utjecati na vaš rad u coachingu.
 • Preuzeti odgovornost za vlastiti razvoj, sudjelovati u superviziji i biti predan stalnom profesionalnom razvoju.
 • Osigurati da su očekivanja i granice Ugovora o coachingu s klijentima i sponzorima učinkovito dogovoreni i poštovani.
 • Izgraditi i održavati učinkovite odnose s klijentima i sponzorima.
 • Učinkovito koristiti vještine slušanja, postavljanja pitanja i davanja izazovnih povratnih informacija kako bi klijentu omogućili uvid i učenje.
 • Pomoći klijentu da preuzme odgovornost za stvaranje planova i postizanje napretka u smjeru postizanja ciljeva coachinga
 • Učinkovito koristiti coaching modele i tehnike, uključujući i one koje donosi klijent, za postizanje uvida i učenja.
 • Prikupiti informacije o učinkovitosti svoje trenerske prakse za kontinuirano usavršavanje.


Nužni preduvjeti za coaching

 • Trajanje u satima: 50 sati
 • Vremenski period: 6 -7 mjeseci
 • Programske aktivnosti: mješavina online učenja, samo-procjene, prakse individualnog coachinga s 3 klijenta-volontera, individualnog mentorstva, supervizie i feedbacka.Sažetak programa

Molimo Vas pročitajte modularnu „Putanju učenja“ (Learning Pathway) i s njima povezane aktivnosti kako biste dobili uvid u pojedinosti programa.

Learning Pathway / Putanja učenja - Moduli Aktivnosti po modulima
Uvod u program
Priprema pred Briefing
2-4 tjedna
Upoznavanje s 'Pathway modulima' uključujući ishode učenja i evaluaciju. Provjerite jesu li osobni podaci koje držimo točni i prenesite fotografiju
Izvorna knjiga - Priručnik za treniranje Julie Starr (2016)
Napravite bilješke o nedavnom mentorskom iskustvu prije početka programa, kako biste razgovarali na brifingu.
Prvi koraci nakon Briefinga
4 tjedna
Ugovaranje i prvi coach-mentorski susret s CMS-om
Odaberite i ugovorite coaching proces sa svoja tri klijenta
Dovršite samoprocjenu na temelju EMCC-ove kompetencije za coach-mentora na razini praktičara.
Počnite s coaching procesom sa svoja 3 klijenta
Individualna refleksija i kreiranje prvog dokumenta koji tvori vaš 'portfolio dokaza' o završetku programa
5 tjedana
Samoprocjena vrijednosti i ponašanja coacha
Izradite svoj prvi Osobni plan učenja (PLP-Personal Learning Plan)
Individualni coaching susret sa Vaša tri klijenta
Vodite evidenciju coaching-mentoring aktivnosti
Razmislite i odgovorite na pitanja povezana s ishodima učenja (ovo će biti evaluirano na kraju programa)
Individualna refleksija i kreiranje drugog dokumenta koji tvori vaš 'portfolio dokaza' o završetku programa
5 tjedana
Coach-mentorski susret s CMS-om
Individualni coaching susret sa Vaša tri klijenta
Samoprocjena „Etičke prakse“
Razmislite i odgovorite na pitanja povezana s ishodima učenja (ovo će biti evaluirano na kraju programa)
Individualna refleksija i kreiranje trećeg dokumenta koji tvori vaš 'portfolio dokaza' o završetku programa
5 tjedana
Susret sa CMS-om
Individualni coaching susret sa Vaša tri klijenta
Izvješće o povratnim informacijama klijenta
Ažuriranje dnevnika aktivnosti Razmislite i odgovorite na pitanja povezana s ishodima učenja (ovo će biti evaluirano na kraju programa)
Individualna refleksija i kreiranje završnog dokumenta koji tvori vaš 'portfolio dokaza' o završetku programa
5 tjedana
Ponovno pogledajte EMCC samoprocjenu kompetencija za mentora
Izrada konačnog osobnog plana učenja (PLP)
Coaching susret sa Vaša tri klijenta
Završni coach-mentorski susret s CMS-om
Razmislite i odgovorite na posljednja pitanja povezana s ishodima učenja (ovo će biti evaluirano na kraju programa)
Procjena/evaluacija
2 tjedna
Procjena/evaluacija
2 tjedna Izjava o poštivanju „Globalnog etičkog kodeksa“
Provjera da su sve aktivnosti modularne Putanje učenja u potpunosti završene
Intervju (30 minuta) s ocjenjivačem
Evaluacija programa
Završetak/certifikat
Upitnici za ocjenu programa
Potvrda o uspješnom završetku programa


Način rada na našem coachingu

Ukupna cijena programa: 26.000 kn + PDV