HR Consulting
Ustroj efikasne službe za upravljanje ljudskim potencijalima

Ukoliko organizacija nema službu za upravljanje i razvoj ljudskih potencijala Methodus organizaciji nudi konzultantsku pomoć u ustroju takve službe koja se može sastojati od:
 • odabira najpogodnijih djelatnika za tu službu
 • ustrojstva službe
 • izrade strategije rada službe
 • organizaciju poslova i radnih zadataka unutar službe
 • izrade razvojnih planova djelatnika službe
 • edukacije djelatnika službe
 • nabavku potrebnih alata i usluga
 • coaching i mentoring djelatnika u prvom razdoblju te njihov razvoj do samostalnog i djelotvornog obavljanja radnih zadataka
Uspostava standardnih HR procesa

Katalog poslova i opisi radnih mjesta
 • Izrada kataloga poslova
 • Standardiziranje opisa radnih mjesta

Modeli kompetencija
 • Izrada modela generičkih kompetencija
 • Izrada modela rukovodnih (managerskih) kompetencija

Sustavna edukacija
 • Izrada edukacijskih planova i uspostava sustavne edukacije u skladu s modelom generičkih kompetencija za sve zaposlenike
 • Izrada modularnog edukacijskog plana i uspostava sustavne edukacije u skladu s modelom rukovodnih kompetencija za sve managerske razine
 • Provedba sustavnih edukacija baziranih na modelu kompetencija (vidjeti poglavlje o razvojnim programima)

Praćenje i nagrađivanje radne uspješnosti
 • Izrada sustava upravljanja učinkom prilagođenog organizaciji
 • Izrada ključnih pokazatelja uspješnosti na razini cijele organizacije, njenih dijelova i radnih mjesta
 • Izrada i implementacija 360 feedback – alata za sustavno i sveobuhvatno praćenje stupnja razvijenosti kompetencija kod pojedinog zaposlenika u organizaciji (alat može i ne mora biti povezan sa sustavom nagrađivanja a u pravilu je direktno povezan sa sustavnom edukacijom)
 • Prilagodba i implementacija softwarea za upravljanje učinkom i 360 feedback


Studije / istraživanja
 • Istraživanje zadovoljstva zaposlenika (razina i kvaliteta općeg i specifičnog zadovoljstva različitih segmenata zaposlenika)
 • Istraživanje zadovoljstva klijenata (razina i kvaliteta općeg i specifičnog zadovoljstva različitih segmenata klijenata)
Programi motivacije (zadržavanja kadrova)

Često se talentirani potencijali nalaze unutar same organizacije, samo ih treba prepoznati. Methodus svojim klijentima nudi savjetovanje po pitanju odabira optimalnog motivacijskog paketa za zaposlenike, te pomoć u nekim segmentima izvedbe ili pak potpunu provedbu odabranih programa motivacije zaposlenika:


 • Analiza ljudskih potencijala tvrtke (motivacijski intervjui, interna selekcija, planiranje organizacijske strukture)
 • Izrada prikladnih sustava nagrađivanja zaposlenika
 • Planiranje karijere (definiranje područja razvoja, definiranje edukacijskog plana i evaluacijskih kriterija)
 • Razvoj karijera
 • Izrada strategije razvoja ljudskih potencijala
 • Izgradnju timova i radnih skupina