Trening

Methodus d.o.o.
Kako Methodus surađuje sa vama
Prilagodba programa vašim potrebama
Methodusovi programi su “tailor made”, što znači da je pristup klijentu potpuno individualiziran.

Redoviti sastanci
Tijekom održavanja edukacijskih programa redovito obavještavamo naručitelja o procesu učenja u svrhu usuglašavanja daljnjeg tijeka edukacije.

Evaluacija obrazovnog procesa
Razina evaluacije ovisi o dogovoru s Vama. Moguće su četiri razine evaluacije.
 • reakcije polaznika
 • učenje
 • transfer
 • produktivnost

Razine 1 i 2 standardni su dio naše ponude, a razine 3 i 4 su opcija, posebno se definiraju prema vašim potrebama i zahtjevima.

Izvještaj i konzultantske preporuke
Poslije svakog treninga dostavljamo Vam izvještaj sa slijedećim dijelovima:
 • točan vremenski raspored tema i aktivnosti treninga
 • procjena stupnja ostvarenja ciljeva treninga
 • zapažanja u pogledu opće atmosfere i tijeka učenja
 • rezultati evaluacije treninga od strane polaznika
 • preporuke (područja) za organizacijski razvoj temeljene na našim opažanjima tijekom treninga

Individualna podrška polaznicima
Uz prisustvovanje na treningu svakom polazniku pružamo i osobnu podršku za primjenu stečenih znanja i vještina kroz:
 • coaching
 • osobno savjetovanje
 • priručnike
 • upute i reference za samostalno učenje
 • dostupnost trenera nakon završetka edukacije
Methodus d.o.o.
Methodus d.o.o.
Metodologija rada na treningu

Dizajn treninga
Svi programi su “tailor made”, što znači da je pristup klijentu potpuno individualiziran.
Prije svakog treninga detaljno se ispitaju potrebe klijenta, kako samog naručioca tako i budućih polaznika.
Definiraju se postojeće i ciljano stanje na razini znanja, vještina i stavova i osigurava se da naručioc i polaznici treninga imaju jednaka očekivanja u pogledu svrhe, ciljeva i sadržaja treninga.

Teorijski okvir
Svaka radionica (trening) održava se interaktivno, prema zakonima učenja odraslih osoba.
Polaznici su aktivni i na taj način je moguće kalitetno održavati pažnju tijekom dužeg vremenskog perioda. Motivacija polaznika postiže se uključivanjem njihovih vlastitih relevantnih iskustava iz svakodnevnog života i rada i ispitivanjem potreba i očekivanja na početku i tijekom treninga.
Barem 70% nastave strukturirano je kao “experiential learning” (iskustveno učenje); učenje nastaje kroz grupne rasprave, dijeljenjem iskustava i spoznaja, te povezivanjem svega upravo doživljenog i naučenog sa svakodnevnim poslovnim situacijama.
Aktivnosti primijenjene na treningu osmišljene su tako da svojim procesom zadovoljavaju sva četiri osnovna stila učenja (na dimenzijama apstraktno-konkretno i refleksija-akcija).
Pritom su aktivnosti tako kombinirane da sadržajem pokrivaju sva tri područja učenja (znanje, vještine i stavovi).
Naši treneri koriste se raznovrsnom i suvremenom metodologijom; interaktivno koriste vizualna pomagala, služe se studijama slučaja, demonstracijama, simulacijama, snimanjem polaznika i analizom snimljenog materijala, igrama, video zapisima, igranjem uloga, metodama kritičnih incidenata, metodom višestrukog izbora, raspravama kao i raznim drugim metodologijama u svrhu postizanja što veće razine aktivnosti polaznika i potpunog ostvarenja obrazovnih ciljeva.

Izvođenje treninga
Svaka aktivnost po svom završetku praćena je grupnim razgovorom (debriefingom).
Treneri su obrazovani za facilitiranje ovakvih razgovora i rade ih po standardnom “debriefing-ciklusu” iskustvenog učenja.
Ako se radi s velikom grupom, podijeljenom u manje podskupine, ovakva metodologija osigurava da svaka podskupina vođena od strane istog ili drugog trenera na kraju svake aktivnosti ima isto učenje, koje je u skladu s ciljem aktivnosti.

Materijali
Svaka radionica (trening) popraćena je priručnikom, u kojem su objedinjene znanstvene spoznaje i praktični primjeri, te važne preporuke za čitanje iz treniranog područja.
Tijekom izvođenja treninga polaznici dobijaju hand-oute, studije slučaja i ostala pomagala za savladavanje gradiva, a svi interaktivno nastali vizualni materijali postaju sastavni dio foto-protokola kojeg izvođač po završetku treninga distribuira polaznicima.


Methodus d.o.o.