Povećanje timske učinkovitosti

Methodus d.o.o.
Trajanje: 3-15 dana, ovisno o ciljevima

Svrha: Povećanje efikasnosti rada jedne projektne ili linijske strukture
Ciljevi:
 • Unaprjeđenje timskog ozračja i učvršćivanje međuljudskih odnosa
 • Integracija novih članova u postojeći tim ili radnu skupinu
 • Razrješavanje manifestnih i/ili latentnih konflikata u skupini
 • Dogovor oko promjena u ciljevima ili načinu rada
 • Proces odlučivanja u skupini


Teme / Sadržaj:

a) Uvodne aktivnosti

b) Aktivnosti za osobnije upoznavanje:
 • Unaprjeđuju stupanj otvorenosti i međusobnog prihvaćanja članova

c) Aktivnosti izgradnje timske suradnje:
 • Učenje o međuljudskim razlikama i važnosti doprinosa različitih pojedinaca
 • Poticanje međusobne suradnje članova u promjenjivim uvjetima
 • Izražavanje potreba i očekivanja članova od vođe
 • Razumijevanje značaja povjerenja
 • Razumijevanje značaja individualne odgovornosti za osobni i timski uradak
 • Uvježbavanje prilagodbe na promjenu okolnosti, pravila ili uvjeta

d) Aktivnosti strateškog planiranja
 • Pojašnjavanje vizije i vrijednosti tima
 • Dogovor o organizacijskoj strukturi
 • Pojašnjavanje (dogovor oko) pojedinačnih uloga, poslova i zadataka
 • Dogovor o načinu horizontalne i vertikalne komunikacije
 • Dogovor o funkcioniranju u odsustvu voditelja i u kriznim situacijama
 • Definicija indikatora uspješnosti
 • Definiranje vremenskog razdoblja za testiranje promjena/dogovora

e) Završne aktivnosti
 • Resume osviještenog („lessons learned“)
 • Resume dogovorenog