Methodus d.o.o.
Osnovne prodajne vještine
Trajanje: 2 dana
Svrha: Usvajanje 8 osnovnih koraka uspješne prodaje.
Trening je namijenjen je svim djelatnicima koji se u svom poslu bave prodajom kroz direktnu komunikaciju s kupcem, korisnikom, klijentom ili gostom.

1. Korak: priprema za prodajni razgovor
 • Elementi pripreme (poznavanje proizvoda, sebe, kupca)

2. Korak: uspostavljanje kontakta
 • Kako privući i zadržati pažnju klijenta u telefonskom razgovoru
 • Dogovaranje termina
 • Psihologija dobrog dojma
 • Uspostavljanje skladnog odnosa – rapport
 • Neverbalna komunikacija u direktnoj prodaji

3. Korak: otvaranje razgovora
 • Tehnike otvaranja prodajnog razgovora

4. Korak: analiza potreba kupca (klijenta/korisnika)
 • Potrebe čovjeka – sadržajni modeli motivacije
 • Model ostvarivanja utjecaja – uloga slušanja
 • Vrste neslušanja
 • Aktivno slušanje
 • Korištenje pitanja u prodaji - otvorena i zatvorena pitanja

5. Korak: Davanje ponude
 • Ponuditi riječima kupca
 • Zapakirati svoj proizvod u kupčeve potrebe

6. Korak: Kontra-argumentiranje na prigovore i izgovore
 • Razlika prigovora i izgovora
 • Prigovor kao znak kupnje
 • Uvježbavanje kontraargumentiranja: kako da prigovor "radi za nas"

7. Korak: Zaključak prodajnog razgovora
 • Tehnike zaključivanja prodajnog razgovora

8. Korak: Briga o klijentu
 • Izgradnja emotivnog odnosa kupca prema nama
 • Ostati u dobrom sjećanju
 • Važnost odnosa za lojalnost kupca


Methodus d.o.o.
Methodus d.o.o.
Napredne prodajne vještine
Trajanje: 2 dana
Svrha: Usvajanje naprednih prodajnih vještina.
Napredni modeli ostvarivanja utjecaja
 • Uspješno pristupanje prigovorima
 • Metodologija pregovaranja u prodaji
 • Napredne strategije upravljanja prigovorima i izgovorima
 • Pozitivna interpretacija – reframing
 • Napredne tehnike zaključivanja prodajnog razgovora

Upravljanje kritičnim situacijama
 • Rad s teškim klijentima
 • Rješavanje konflikata

Osobni prodajni menadžment
 • Izrada prodajnog plana – sustavno planiranje prodaje
 • Mjesečno, tjedno i dnevno planiranje
 • Matrice upravljanja vremenom – hitno & važno, učinkovito & djelotvorno
 • Kradljivci vremena
 • Načini nošenja sa stresom

Proaktivnost i motivacija u prodaji
 • Proaktivnost i reaktivnost
 • Psihološki faktori u uspješnoj prodaji
 • Intrinzična motivacija u prodaji – Prodaja "Iznutra prema van"
 • Motivacija i ambicioznost – Postavljanje S.M.A.R.T. ciljeva
 • Snaga uvjerenja – Uvjerenja uspješnih komunikatora
 • Psihološke prepreke za uspjeh u prodaji
 • Slika o sebi i samopouzdanje u prodaji
 • Upravljanje vlastitim emocijama - razvoj prodajnog entuzijazma
 • Psihologija vrhunskih prodavača
 • Osobna vizija uspješne karijere u prodaji


Methodus d.o.o.