Coaching

Methodus nudi svojim klijentima visoko profesionalan i individualiziran coaching za viši i visoki menadžment kako bi oni ostvarujući osobne ciljeve još više doprinosili ostvarenju kompanijskih strateških ciljeva.
Predmet coachinga može biti vrlo različit spektar znanja, vještina i stavova koji se odnose na interakciju pojedinca i sustava u kojem on djeluje.
Baza znanja i vještina naših coacheva kombinacija je praktičnih radnih iskustava u poslovnim organizacijama, psihologije i psihoterapijskih škola (gestalta ili NLP-a, teorije sustava, kibernetike).Korisnik coachinga moći će:
 • Unaprijediti osobni stil rukovođenja
 • Učinkovito utjecati na svoje kolege
 • Efikasnije komunicirati
 • Razviti samopouzdanje
 • Razviti strateško razmišljanje
 • Uskladiti osobne ciljeve s kompanijskim ciljevima i vrijednostima
 • Povezati poslovne ciljeve sa svojim sposobnostima i snagama
 • Preuzeti odgovornost za osobni razvoj

 • Preuzeti odgovornost za razvoj zaposlenika u svojoj organizacijskoj jedinici
 • Učinkovito se snalaziti u procesima promjene
 • Brzo odlučivati i djelovati
 • Učinkovito pregovarati i prezentirati
 • Uskladiti poslovno i privatno
 • Upravljati vremenom
 • Savladavati stresCoaching i njemu slični procesi

 • Supervizija
  Za razliku od coachinga, supervizija je više usmjerena na proces, a manje na cilj; njoj se više naglaska daje procesu refleksije nego samom ostvarenju cilja.
 • Psihoterapija
  Za razliku od coachinga, psihoterapija ili psihološko savjetovanje više je usmjereno na simptom, u svrhu njegovog tretiranja, pronalaženja njegovog dubljeg značenja, njegovog začetka i sl. Potreba za terapijom se javlja onda kada postoji simptom.
 • Trening
  Za razliku od coachinga, trening je usmjeren na razvoj novih sposobnosti i vještina ili na usavršavanje već postojećih.
 • Medijacija
  Za razliku od coachinga, medijacija je postupak usmjeren na razrješavanje konflikata pri čemu neutralna strana ili moderator pronalazi način s kojim će sve strane biti zadovoljne.


Faze u procesu coachinga

Coaching, bez obzira na trajanje procesa, prolazi kroz slijedećih pet faza:
 • 1. Uvod ili pojašnjavanje potreba korisnika.
  U ovoj fazi učestvuju: „poslovni sponzor“, „HR sponzor“, krajnji korisnik coachinga i coach. Naravno, ne postoje u svakom coachingu sve navedene strane. Coach najprije ispituje potrebe za razvoj viđene očima naručitelja i sponzora, a potom i krajnjeg korisnika. Uvodni razgovor služi kako bi se testirala „sukladnost“ („personal fit“) između coacha i krajnjeg korisnika i kako bi sve strane imale jednoznačan pogled na područje koje je potrebno zahvatiti coaching procesom.
 • 2. Procjena postojeće situacije.
  U ovoj fazi učestvuju krajnji korisnik i coach. Područje coachinga se detaljno istražuje, definiraju se uzroci i posljedice i stvara se zajednički pogled na situaciju
 • 3. Definiranje ciljeva coachinga.
  Definiraju se jasni i specifični ciljevi kao i mjere za procjenu stupnja njihovog ostvarenja. Definira se i vremenski okvir potreban za ostvarenje tih ciljeva. Korisnik mora prepoznati važnost svakog cilja i biti s njim u potpunosti suglasan. Po dogovoru s korisnikom ili krajnji korisnik ili coach komunicira ciljeve i vremenske odrednice procesa naručitelju i/ili poslovnom sponzoru.
 • 4. Planiranje i izvedba akcija u svrhu postizanja cilja coachinga.
  Na susretima se planiraju akcije koje korisnik između pojedinih susreta treba realizirati. Methodusovi coachevi planiraju akcije koje su usko povezane s poslovnim zahtjevima kako bi značajno doprinijeli ostvarenju kompanijskih ciljeva.
 • 5. Evaluacija procesa
  odvija se mjesečno i služi u svrhu osiguranje kvalitete cjelokupnog coaching procesa. Redovni izvještaji o održavanju coaching blokova, potrebi za daljnjim coaching blokovima i stupnju zadovoljstva korisnika dostavljaju se HR sponzoru. Na zahtjev krajnjeg korisnika mogu se uz navedene izvještaje dostaviti i izvještaji o napretku ali jedino i samo uz potpunu transparentnost. Konačna evaluacija cjelokupnog coachinga odvija se po završetku i mjeri se stupnjem ostvarenja definiranih ciljeva. Završni izvještaj formiraju zajedno coach i krajnji korisnik. Korisnik je taj koji ga potom prezentira poslovnom i/ili HR sponzoru.


Nužni preduvjeti za coaching

Bez obzira tko sponzorira ili naručuje coaching (korisnik coaching procesa u nekim slučajevima može biti i naručitelj istog) potrebno je ispuniti slijedeće preduvjete za efikasan coaching:

 • Dobrovoljnost i spremnost na promjenu
  Krajnji korisnik pristupa coachingu svojevoljno, dobrovoljno i svjesno. Ukoliko su polaznik (korisnik) i naručitelj različita osoba potrebno je da korisnik coachinga želi biti u coachingu, ima potpunu informaciju tko i zašto je naručio za njega coaching, može povezati svoje osobne ciljeve s ciljevima coachinga.
 • Diskrecija
  Sadržaj coachinga je povjerljiv i ne može biti komuniciran trećim osobama, bez obzira na poziciju koje iste zauzimaju u organizaciji. Ukoliko se od korisnika coachinga traži povratna informacija o coachingu on ju može dati kao odgovor na pitanje u kojoj je mjeri zadovoljan procesom i načinom rada. Coach nije dužan davati povratnu informaciju o napretku korisnika coachinga trećim osobama niti iznositi sadržaje koji su na coachingu prorađivane. Coach se također obavezuje da ne daje ostalim strukturama u organizaciji informaciju o tome tko su bili korisnici njegovog coachinga ukoliko sam korisnik želi ovu informaciju zadržati za sebe.
 • Sposobnost samokontrole (Self-management ability) kod korisnika coachinga
  Budući da coaching nije proces identičan psihoterapiji i ne može biti zamjena za nju, polaznik ili korisnik coachinga mora biti u stanju vladati sobom i preuzeti odgovornost za osobni razvoj. U tom kontekstu se osobama koje su zbog fizičkog ili psihičkog oboljenja nesposobne upravljati svojim životom preporuča psihoterapija ili neki drugi oblik podrške.
 • Otvorenost
  Kako bi coaching mogao biti uspješan nužna je otvorenost korisnika koja je uvelike povezana s ranije pojašnjenom diskrecijom i povjerenjem korisnika i coacha.


Trajanje i dinamika coachinga

Coaching je potpuno prilagođen osobi-korisniku, pa se i satnica u potpunosti prilagođava korisnikovim potrebama i mogućnostima Uobičajeno trajanje coachinga je tri do šest mjeseci.

Radi se kroz dvosatne i/ili cjelodnevne susrete na kontinuiranoj tjednoj ili dvotjednoj osnovi.

Cjelodnevni coaching može se organizirati u obliku „Shadowinga“. Coach provede cijeli radni dan s korisnikom, promatra i bilježi njegove dnevno ponašanje, komunikacije, odluke i sl. To je dijagnostičko sredstvo i materijal za rad u narednim susretima.

Susreti koji se događaju s vremenskim razmakom većim od dva tjedna u pravilu se ne smatraju kontinuiranim radom. U tom slučaju korisniku je primjerenije savjetovanje iz više međusobno neovisnih područja.Način rada na našem coachingu

Methodus garantira kvalitetu procesa prvenstveno odabirom coacheva koji su educirani stručnjaci i članovi priznatih međunarodnih stručnih organizacija koje im omogućuju razmjenu kurentnih znanja i iskustva. U svom radu vode se profesionalnim načelima postižući maksimalnu efikasnost procesa poštujući pri tome osobne vrijednosti korisnika.

Naši coachevi kombiniraju tehnike i polazišne pretpostavke slijedećih teorijskih pravaca:

 • Procesno usmjeren psihoterapijski pravac Gestalt, začetnika F. Pearlsa
 • Cilju orijentirani rada (Brief therapy) prema Steve de Shazer
 • Sustavni pristup prema V. Satir i G. Schmidtu
 • Modeli izvrsnosti i efikasnosti iz Neurolingvističkog programiranja osnivača J. Grindera i R. Bandlera
 • GROW model Johna Whitmore-aZa vrijeme trajanja coachinga korisniku je coach dostupan e-mailom bez limita za sva potrebna savjetovanja kao i podršku u ostvarenju kompanijskih ciljeva isto kao i tijekom tri do šest mjeseci nakon procesa coachinga.