Trening za trenere

Cilj programa
Osnovni cilj programa je obučiti vaše interne trenere (instruktore) za prijenos svojih specijalističkih znanja i vještina na druge kolege što uključuje da efikasnu pripremu, izvedbu i evaluaciju trening programa sukladno potrebama kolega koji će treninge pohađati. Ova metoda omogućava kompaniji da motivira djelatnike koji posjeduju visok stupanj specijalističkih znanja i vještina pružajući im priliku za dodatnim usavršavanjem, te da se specijalistička znanja efikasno i kontinuirano prenose na ostale zaposlenike uz izuzetno niske troškove.

Specifičnost programa treninga za trenere
Veličina grupe bi trebala biti 10-14 polaznika, jer se na taj način povećava šansa da će sva četiri stila učenja biti zastupljena među samim polaznicima treninga. Na treningu za trenere bilo bi dobro da polaznici imaju iskustvo kakve preferencije u pogledu metoda učenja imaju osobe s različitim stilovima učenja.

Struktura programa
Program trening za trenere sastoji se od nekoliko faza od kojih je svaka podjednako važna za uspješnost cjelokupnog projekta:

Methodus d.o.o.
Faza 1 - selekcija kandidata za interne trenere


Potrebno je selekcionirati odgovarajuće kandidate za posao instruktora kako bi osigurali uspjeh programa. Uz stručno znanje potrebene su i odgovarajuće sposobnosti i crte ličnosti budućih internih trenera.
Methodus d.o.o.
Faza 2 - TTT treninzi


Modul 1: Planiranje treninga i prezentacije; prezentacijske vještine
Svrha: Osmišljavanje treninga i prezentacijske vještine

Ciljevi:
 • naučiti specifičnosti učenja odraslih
 • Savladati ciklus sustavnog treninga (Systematic training cycle)
 • Razumijevanje potrebe za treningom
 • Određivanje svrhe i ciljeva učenja
 • Odlučivanje o opsegu sadržaja
 • Pripremanje pomagala za trening
 • Karakteristike učinkovite prezentacije
 • Planiranje i priprema prezentacije
 • Razvoj prezentacijskih vještina

Modul 2: Metodologija rada na treningu
Svrha: Savladati metodologiju treninga i razvoj aktivnosti

Ciljevi:
 • Upoznati osnovne metode u treningu

 • Naučiti koristiti metode prikladne za pojedine ciljeve učenja
 • Koristiti metode s obzirom na stil učenja polaznika
 • Uvježbati primjenu različitih metoda
 • Samostalno prilagoditi pojedine metode za potrebe vlastitih treninga
 • Imati iskustvo izvođenja aktivnosti


Modul 3: Facilitacija; Trening dizajn
Svrha: Savladati osnove facilitacije i dizajna treninga

Ciljevi:
 • Savladati vještine davanja i primanja povratnih informacija
 • Usvojiti osnovne facilitacijske vještine
 • Moći voditi debriefing aktivnosti prema fazama
 • Testirati vlastite aktivnosti u simuliranoj situaciji
 • Savladati trening dizajn
 • Dobiti od trenera povratnu informaciju o svom postignuću na treningu
.
Methodus d.o.o.
Faza 3 - period pripreme za interne trenere


U ovoj se fazi pripremaju ogledni treninzi. Interni treneri pripremaju svoje ogledne treninge. Raspodjelu internih trenera po temama oglednih treninga kao i trajanje i svrhu oglednih treninga odobrava naručitelj.

Konzultant pomaže internim trenerima u razvoju svih potrebnih edukacijskih materijala: trening plan, priručnik za polaznike, prezentacija, hand-outs, simulacije, vježbe i sl.

Konzultant je u toku perioda pripreme na raspolaganju internim trenerima putem e-maila i telefonski u neograničenom broju radnih sati.

Konzultant radi završnu provjeru svih pripremljenih treninga i spremnosti internih trenera prije oglednih izvedbi.
Methodus d.o.o.
Faza 4 - izvedba i follow-up


Konzultant će osmisliti proces monitoriranja i evaluacije oglednih trening programa sukladno kriterijima naručitelja.

Konzultant će u suradnji s naručiteljem provesti proces monitoriranja i evaluacije oglednih trening programa.

U voj fazi se održavai tzv. follow-up trening na kojem konzultant daje povratne informacije internim trenerima na izvedbe oglednih treninga, generira učenje i priprema interne trenere za buduću samostalnu izvedbu treninga.


Methodus d.o.o.