Program razvoja rukovodnih kompetencija

Programi razvoja menadžera razvijaju se prilagođeno Vašim potrebama. Dizajniramo ih sukladno Vašem modelu rukovodnih kompetencija i kompanijskim vrijednostima. Ovakvi programi traju između jedne i dvije godine, a sastoje se od niza modula (4-6) koji prate pojedine kompetencije (jedna do dvije kompetencije po modulu).
Polaznici u „stalnoj“ ili „zatvorenoj“ grupi prolaze kroz više edukacijskih modula u međusobnom vremenskom razmaku od 2-4 mjeseca. Stalna grupa potiče razmjenu iskustava i olakšava učenje, a modularni program potiče primjenu naučenih znanja i vještina na svakodnevne poslovne situacije.

Methodus je do sada izveo više od 60 ovakvih cjelovitih modularnih programa.

Slijedi opis jednog takvog po mjeri dizajniranog modularnog programa:Methodus d.o.o. Vještine vođenja, razvoj uspješnih timova, motivacija
Trajanje: 2 dana
Svrha: Razumijevanje uloge leadera, upoznavanje osobina, znanja, vještina i ponašanja efikasnih leadera

Sadržaj:

Strateško vođenje
 • Vizija i strateške smjernice
 • Klima i kultura
 • Vrijednosti i norme

Definicije i modeli leadershipa
 • Osobinski pristup
 • Pristup vještina
 • Pristup stilova
 • Situacijsko vodstvo
 • Transformacijski vs. Transakcijski leadership (razlika leader-manager)
 • Emocionalna inteligencija u vođenju

Načela situacijskog vodstva
 • Prepoznavanje razvojne razine zaposlenika
 • Odabir stila rukovođenja prema razvojnoj razini zaposlenika

Vođenje timova
 • Razlika tima i radne skupine
 • Četiri faze u razvoju tima; uloga voditelja u njima
 • Timske uloge