Osobna učinkovitost
Methodus d.o.o.
Uspješno komuniciranje
Trajanje: 2 ili 3 dana
Svrha: Ostvarenje uspješnih interakcija s kolegama i klijentima.
Teme / Sadržaj:
 • Osnovni komunikacijski model
 • Razlikovanje percepcije od interpretacije
 • Veza između interpretacije i emocionalnih reakcija
 • Razumijevanje utjecaja iskustva, emocionalnih stanja, očekivanja i drugih faktora na percepciju
 • Mogućnost upravljanja vlastitim emocionalnim stanjima
 • Vještina davanja i primanja povratne informacije
 • Ograničavajuća uvjerenja u komunikaciji
 • Neverbalno i verbalno usklađivanje sa sugovornikom
 • Ostvarenje skladnih odnosa sa sugovornikom
 • Osvještavanje vlastitog obrasca komunikacije unutar kompanije i prostora za poboljšanje
 • Definiranje postojećih komunikacijskih procedura u organizaciji
 • Iznalaženje konkretnih prijedloga za unaprjeđenje komunikacije u organizaciji
 • Postizanje konsenzusa oko komunikacijskih obrazaca u organizaciji
 • Vježbanje komunikacije na prikazima stvarnih slučajeva iz poslovnog života polaznika